Civil Engineering

ENG Alizadeh

Civil Engineering

ENG Alizadeh

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

دانلود نشریه ۵۵ در خدمت شما هستیم در این نسخه که تجدید نظر دوم آن میباشد بهره گیری از ضوابط، معیارها و استانداردهای فنی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه و زمان و ارتقای کیفیت، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام فنی اجرایی کشور، مورد تأکید جدی قرار گرفته است.

موسی علیزاده
۱۶ آبان ۹۴ ، ۲۲:۱۶ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر